CETUS PLUS, a.s. stavební společnost

Jsme společností, která se specializuje na realizaci projektů ve stavebnictví. Zabýváme se klasickou stavební činností pozemního stavitelství, která je od roku 2006 rozšířena o zemní práce a technickou vybavenost. Provádíme veškeré činnosti od přípravy staveb, rozpočty, dokumentace  přes konzultace a posouzení projektu až po vlastní realizaci zakázky. Máme zkušenosti jak z oblasti projekční, tak s řízením nových staveb i rekonstrukcí.
Vedení společnosti,  zaměstnanci a spolupracovníci, jsou převážně zkušení inženýři a technici s více než dvacetiletou praxí ve stavebnictví, s příslušnou autorizací ČKAIT. Jsme v kontaktu s dalšími profesními odborníky a specialisty, kteří doplňují naše dlouholeté praktické zkušenosti s přípravou a realizací stavebních prací.
Společnost je od r. 2003 držitelem certifikátu managementu jakosti odpovídající požadavkům ČSN EN ISO 9001:2009, dále v roce 2007 certifikátu managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (OHSAS 18001:2008) a certifikátu EMS (ČSN EN ISO 14001:2005) pro výstavbu a rekonstrukce pozemních staveb a inženýrských sítí  vydanými  STAVCERT Praha, spol. s r.o.
Společnost CETUS PLUS, a.s. byla založena 19. prosince 2000 a je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 6931

OZNÁMENÍ ROZHODNUTÍ O PŘEMĚNĚ CENNÉHO PAPÍRU NA ZAKNIHOVANÝ CENNÝ PAPÍR